The Catholic University of America

CUA Law Professor Sarah Duggin gave an interview in Rzeczpospolita, Poland's nationwide daily economic and legal news publication. Duggin commented on the nature of the U.S. judicial system and related constitutional safeguards regarding recent legislation concerning the structure of the Polish judicial system.
 

Sarah Duggin: W Stanach Zjednoczonych PiS nie móglby przeprowadzic swoich reform sadownictwa

From: Rzeczpospolita
Date: Sept. 2, 2017 
By: Michal Kolanko

Plus Minus: Jak wygladaja relacje miedzy wladza sadownicza a innymi wladzami w amerykanskim systemie politycznym?

WUSA mamy rózne procedury dotyczace powolywania sedziów na poziomie federalnym i stanowym. W tym pierwszym przypadku sedziowie sa powolywani przez prezydenta i zatwierdzani przez Senat. Kadencje sedziów Sadu Najwyzszego czy sadów apelacyjnych sa dozywotnie. Od momentu powolania politycy maja niewiele mozliwosci, by wywierac na nich jakikolwiek wplyw.

A co sie dzieje, gdy którys z nich popelni przestepstwo?

Jesli tak sie stanie, to podlegaja impeachmentowi. Dokladnie tak jak prezydent – to jedyny sposób, w jaki sedzia federalny moze zostac pozbawiony urzedu. Procedura ma kilka etapów. Najpierw Izba Reprezentantów przygotowuje tzw. articles of impeachment (lista zarzutów), a pózniej w Senacie odbywa sie proces.

Idea, ze sedziowie maja dozywotnia kadencje i mozna ich odwolac tylko poprzez impeachment, pochodzi z poczatku tworzenia naszej konstytucji. Slynny artykul o tym napisal Alexander Hamilton (jeden z ojców zalozycieli Stanów Zjednoczonych – red.). Stwierdzil w nim, ze przyznawanie sedziom dozywotniej kadencji daje im swobode dzialania w zaleznosci od tego, co uznaja za sluszne w ramach prawa. Te dwa czynniki – dozywotniosc i bezpieczenstwo po objeciu urzedu – daja sedziom duza doze niezaleznosci. Politycy oczywiscie maja wplyw na proces powolywania sedziów, gdy wybieraja takich, którzy maja pomysly zgodne z ich politycznymi pogladami, ale dozywotnia kadencja chroni sedziów przed politycznymi naciskami.

 

(google translation)

Plus Minus: How does the relationship between the power of law and other authorities in the American political system look?

WUSA has a variety of procedures for referring judges at federal and state level. In this first case judges are called by the President and approved by the Senate. The judicial cadres of the Supreme Court or the appellate courts are the last resort. From the moment of their inception, politicians have little chance of influencing them.

And what happens when one of them makes a crime?

If this happens, they are subject to impeachment. Exactly like a president, this is the only way a federal judge can be deprived of office. The procedure has several stages. First, the House of Representatives prepares the so-called. articles of impeachment, and later in the Senate process.

The idea that judges have a lifetime of terms and can only be dismissed by impeachment comes from the very beginning of our constitution. The famous article was written by Alexander Hamilton (one of the Founding Fathers of the United States, ed.). He stated in that the granting of a life sentence to the senate gives them the freedom to act according to what they deem legitimate under the law. These two factors - the individuality and security of the office - give the people a great deal of independence. Politicians, of course, have an impact on the process of appeasing judges when they choose those who have ideas that match their political views, but the term of office protects judges from political pressure.

. . .

Click here to view the article.

 

Professor Sarah H. Duggin's
Areas of Expertise

Corporate Law

Constitutional Law

Professional responsibility of corporate counselFor additional information about our professors' areas of speciality, see the Catholic University Experts page.